Instituti i Transportit

ShqipEnglish
Instituti i Transportit, është krijuar në vitin 1985.
Me një eksperiencë pune mbi 20-vjeçare, Instituti i Transportit ka kryer studime afatmesme dhe afatgjata të aplikueshme në sektorin e transportit, oponenca, konsulenca, etj si dhe ka marre pjesë në programe të ndryshme rajonale.
Në kuadrin e programeve të ndërmarra nga Qeveria Shqiptare për reformimin e Institucioneve Studimore, Instituti i Transportit u reformua si “Njësi Shërbimi” pranë Ministrisë që mbulon çështjet e transportit.


Objekti kryesor i veprimtarisë së IT është:


•    Funksionimi si një burim qendror i informacionit për sektorin e transportit (krijimi, mirëmbajtja dhe përditësimi i database-s të sektorit të transportit).


•    Mirëmbajtja dhe përditësimi i Planit Kombëtar të Transportit (PKT) dhe programeve të investimeve lidhur me to.

 

 

 

 


foto/zhvillimi.jpg
 

Ulti Clocks content

Parashikimi i motit

Gabim

Aktivitete

Imazh
Konfernca Finale e Projektit AdriticMoS
WEDNESDAY, 25 JUNE 2014
Më 15 Korrik 2014 do të mbahet në Romë, Itali – Konfernca Finale e Projektit AdriticMoS
Imazh
Takimi i 9të i Komitetit Drejtues të projektit AdriaticMoS
WEDNESDAY, 30 APRIL 2014
Projekti  AdriaticMoS Në date 15 Prill 2014 në Romë, Itali u mbajt takimi i 9të i Komitetit Drejtues të projektit AdriaticMoS. Shkarko te plote Axhenden
Imazh
Takimi i 8të i Komitetit Drejtues të projektit MEDNET
WEDNESDAY, 30 APRIL 2014
Në date 8 Prill 2014 në Barcelonë, Spanjë u mbajt takimi i 8të i Komitetit Drejtues të projektit MEDNET. Shkarko axhendën
Imazh
Projekti SEEMariner
FRIDAY, 27 DECEMBER 2013
Takimi i shtatë i Komitetit Drejtues të projektit SEEMariner u mbajt më  11 Dhjetor 2013, në Pire, Greqi.Shkarko axhendën
Projekti INTERMODADRIA
FRIDAY, 27 DECEMBER 2013
Takimi i tretë i Komitetit Drejtues të projektit INTERMODADRIA u mbajt më  26 Nëntor 2013, në Tiranë.Shkarko axhendën
Imazh
Projekti MEDNET
FRIDAY, 27 DECEMBER 2013
Takimi Teknik i projektit MEDNET, u mbajt më 25 Tetor 2013, në Lisbonë, Spanjë. Shkarko axhendën
Imazh
Trainim në kuadër të projektit SEE MARINER mbi operimin dhe manaxhimin e qendrave mbështetëse të SEE MARINER.
WEDNESDAY, 02 OCTOBER 2013
Trainim në kuadër të projektit SEE MARINER mbi operimin dhe manaxhimin e qendrave mbështetëse të SEE MARINER. Në kuadër të projektit SEE MARINER ''Sistemi i Integruar për Monitorimin e Transportimit të Mallrave të Rrezikshme në Rajonin e Europës Juglindore” - financuar nga programi i Komisionit Europian ‘’South East Europe Transnational Cooperation Programme'' dhe në zbatim të aktivitetit 5.1 Zbatimi i seminareve trainuese, në dt.27.09.2013 u zhvillua pranë Portit të Pireut (Greqi) Seminari Trainues mbi operimin dhe manaxhimin e qendrave mbështetëse të SEE MARINER.... Lexo më shumë...
Imazh
Takimi i dyte i Komitetit Drejtues te Projektit INTERMODADRIA
THURSDAY, 08 AUGUST 2013
Takimi i dyte i Komitetit Drejtues te Projektit INTERMODADRIA Shkarko agjenden e plote
Imazh
Projekti MOBALB – Fitues i Çmimit per ‘’Mobility Management Best Practice’’
SATURDAY, 01 JUNE 2013
Projekti MOBALB – Fitues i Çmimit per ‘’Mobility Management Best Practice’’ EPOMM, Platforma Europiane per Manaxhimin e Mobilitetit Urban, ka shpallur projektin MOBALB si FITUESEN e ``Mobility Management Best Practice``. Nje juri e pavarur ekspertesh nderkombetare vendosi t’i jape projektit MOBALB vendin e pare duke marre ne konsiderate konceptin ne teresi te projektit si edhe proçesin e transferimit te politikave te mobilitetit urban. Per me teper, duke i dhene çmim projektit MOBALB, EPOMM deshiron te jape nje sinjal te qarte ne promovimin e Manaxhimit te Mobilitetit Urban ne... Lexo më shumë...
Imazh
Takimi i 6-te i Komitetit Drejtues te projektit ADRIATICMoS
FRIDAY, 03 Maj 2013
Takimi i 6-te i Komitetit Drejtues te projektit ADRIATICMoS Shkarko te plote Axhenden
WEDNESDAY, 17 SEPTEMBER 2014