Instituti i Transportit

ShqipEnglish
Instituti i Transportit, është krijuar në vitin 1985.
Me një eksperiencë pune mbi 20-vjeçare, Instituti i Transportit ka kryer studime afatmesme dhe afatgjata të aplikueshme në sektorin e transportit, oponenca, konsulenca, etj si dhe ka marre pjesë në programe të ndryshme rajonale.
Në kuadrin e programeve të ndërmarra nga Qeveria Shqiptare për reformimin e Institucioneve Studimore, Instituti i Transportit u reformua si “Njësi Shërbimi” pranë Ministrisë që mbulon çështjet e transportit.


Objekti kryesor i veprimtarisë së IT është:


•    Funksionimi si një burim qendror i informacionit për sektorin e transportit (krijimi, mirëmbajtja dhe përditësimi i database-s të sektorit të transportit).


•    Mirëmbajtja dhe përditësimi i Planit Kombëtar të Transportit (PKT) dhe programeve të investimeve lidhur me to.

 
Axhenda e perbashket MEDNET INTERMODADRIA Axhenda Dissemination Event Intermodadria Axhenda MEDNET

- REGISTRATION FORM - REGISTRATION FORM

 

 

 

Ulti Clocks content

Parashikimi i motit

Gabim

Aktivitete

Imazh
KONFERENCE NDËRKOMBËTARE
TUESDAY, 07 OCTOBER 2014
Konferenca e ardhshme "Drejt tregtisë së lehtësuar dhe transportit detar në Mesdhe", do të mbahet më 29 Tetor në Maltë. Nëpërmjet sesioneve të përkushtuara  dhe tryezave të rrumbullakëta, kjo konferencë ndërkombëtare do ti japë  përgjigje pyetjeve: Cilat janë pengesat aktuale në legjislacion dhe operacionet portuale? Cilat janë pengesat për harmonizimin e procedurave portuale dhe doganore? Si të lehtësojmë trafikun mesdhetar  me operacione të pandërlikuara?  Cili plan mund të harmonizohet për portet dhe procedurat doganore? Organizuar nga projekti strategjik... Lexo më shumë...
SUNDAY, 03 Maj 2015